கடுகு நன்மைகள்

கடுகு / Kadugu/ Mustard

கடுகு நன்மைகள் வரலாற்றில் ஒரு பார்வை (History of Mustard) கடுகு உலகத்தோட தொன்மையான நறுமணப் பொருட்களில ஒன்னா இருக்கு. பண்டைய கிரேக்கர்களும், ரோமானியர்களும் கடுக மருத்துவ குணங்களுக்காக பயன்படுத்தி இருகாங்க. மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போகிரட்டஸ், மருத்துவ சிகிச்சைகளில கடுக உபயோகிச்சுருக்காரு.…
மிளகு (PepperBlack Gold)

மிளகு (Pepper/Black Gold)

வரலாற்றில் ஒரு பார்வை (History of Pepper) மிளகு (Piper nigrum) இந்தியாவின் மலபார் பகுதிகளில (இப்போ கேரளா) இயற்கையாவே வளருது. மிளகு, சுமார் 4000 ஆண்டுகளா உணவு, மருந்து அப்புறம் வர்த்தக பரிமாற்றப் பொருளா பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. மிளகு கடல்…
சீரகம் (Cumin)

சீரகம் (Cumin)

வரலாற்றில் ஒரு பார்வை (History of Cumin) சீரகம் அல்லது குமின் (Cumin), அறிவியல் பெயர் குமினம் சைமினம் (Cuminum cyminum), பெரும்பாலும் இந்தியா, மெக்சிகோ அப்புறம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான மசாலா. சீரகத்தின் வரலாறு நெடுங்காலமாகவே…
அல்போன்சா மாம்பழம் (Alphonso Mango)

அல்போன்சாமாம்பழம் (Alphonso Mango)

அல்போன்சா மாம்பழம் வரலாற்றில் ஒரு பார்வை (History of Alphonso Mango) அல்போன்சா மாம்பழம், மாம்பழங்களின் ராஜா அப்படீன்னு புகழப்படுற  ஒரு பிரபலமான மாம்பழ வகை. இது 17 ஆம் நூற்றாண்டில போர்ச்சுகீசிய அரசர்களால இந்தியாவில கொண்டு வரப்பட்டதா கூறப்படுது. போர்ச்சுகீசிய…